Uitkeringstoets geld onttrekken uit de B.V.

Sinds 1 oktober 2012 moeten bestuurders van een bv een ‘uitkeringstoets’ doen als zij geld onttrekken aan de bv, bijvoorbeeld bij dividenduitkering. Hiervoor is een goede kennis van de finaciële situatie van de bv heel belangrijk. Is er nu voldoende geld in de bv om de opeisbare schulden te betalen? En hoe zit dat over een jaar? De toets moet antwoord geven op die vragen. In geval van twijfel kunt u ons vragen om een berekening te maken die toetst of de uitkering verantwoord is. Bestuurders zijn intern (dus richting de bv) hoofdelijk aansprakelijk voor de tekorten (plus rente) die ontstaan door een uitkering die eigenlijk niet mogelijk was. Voor het afleggen van verantwoording aan het bestuur van de B.V. leggen wij alle faciliteiten omtrent deze toetsing vast. U ontvangt hiervan altijd een afschrift.