Regeling waardevermeerdering vooralsnog ongewijzigd

Voorstel uitbreiding regeling waardevermeerdering

In het concept meerjarenprogramma stelt de Nationaal Coördinator Groningen voor om de waardevermeerderingsregeling  met ingang van 2016 aan te passen. Ook stelt hij voor om de huidige regeling tot en met 31 december 2015 met terugwerkende kracht open te stellen voor vastgestelde schadegevallen buiten de 11 gemeenten. Dit is een voorstel in het meerjarenprogramma waarover in december wordt besloten. Als de regeling  in januari 2016 definitief is, zal over de invulling en voorwaarden actief met inwoners worden gecommuniceerd.

Bron: http://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/onderwerpen/energie-en-duurzaamheid/vraag-en-antwoord/voorstel-uitbreiding-tijdelijke-regeling-waardevermeerdering