Nieuwe medewerker!

Per 1 oktober jongstleden is Bas Hamminga bij ons in dienst getreden! Bas gaat zich voornamelijk bezighouden met het verwerken van klantadministraties en het nadenken over automatiseringskwesties. Daarnaast heeft Bas veel kennis van Administratieve Organisatie en Interne Controle.  Bas werkt parttime omdat hij nog Bedrijfseconomie studeert aan de Hogeschool van Leeuwarden.