Eindejaarstip 2 – milieuvriendelijke auto ? Regel het in 2013

Als u in 2013 nog een milieuvriendelijke auto koopt, komt u in aanmerking voor een aantal zeer interessante aftrekposten en fiscale mogelijkheden. Zo komt u in aanmerking voor:

  1. vrijstelling van BPM en MRB;
  2. verlaagde bijtelling (20%, 14%, 7% of 0%);
  3. Milieu-investeringsaftrek (MIA);
  4. Willekeurige afschrijving milieubedrijfsmiddelen (VAMIL);
  5. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).

Een aantal van bovenstaande regelingen verdwijnt of versobert. De voorstellen zijn om:

  1. de bijtelling van de nulemissie-auto te verlagen van 7% naar 4%;
  2. de KIA voor personenauto’s af te schaffen;
  3. de MIA meer toe te spitsen of (semi-) elektrische auto’s;
  4. de VAMIL niet meer toe te passen op personenauto’s.

Hierdoor is het zeer interessant om nog dit jaar een milieuvriendelijke auto te kopen. Het levert u aanzienlijk meer fiscaal voordeel op dan in 2014!