Eindejaarstip 1 – Willekeurig afschrijven met ingang van 1 juli 2013

Hebt u als ondernemer geïnvesteerd in nieuwe bedrijfsmiddelen of bent u dat van plan?

Dan doet u er goed aan rekening te houden met de tijdelijke regeling voor willekeurige afschrijving. Door deze regeling, welke is ingegaan op 1 juli jl., kan namelijk direct 50% van de aanschaffingsprijs van deze bedrijfsmiddelen direct worden afgeschreven en dus ten laste van de winst worden gebracht. U moet het bedrijfsmiddel wel voor 1 januari 2016 in gebruik nemen. De regelgeving geldt voor ondernemers in de inkomstenbelastingsfeer (eenmanszaken, VOF’s en maatschappen) alsmede voor ondernemers welke belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting (Besloten Vennootschappen).

lees hier de officiële publicatie

Deze regeling kan u direct een grote belastingbesparing opleveren in 2013.