De flex-bv is op 1 oktober 2012 een feit | BV Rendement

De flex-bv is op 1 oktober 2012 een feit | BV Rendement.

13 juni 2012 – De Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht werd gisteren als hamerstuk behandeld door de Eerste Kamercommissie. En met resultaat; de wet is aangenomen en treedt op 1 oktober 2012 in werking.

Dankzij deze wet kunt u straks gemakkelijker een bv oprichten. Ook als u nu al dga bent van een bv, kunt u profiteren van de sterk vereenvoudigde regelgeving die de Flex-bv met zich meebrengt. Bijvoorbeeld als u besluit een tweede bv op te richten.

Flex-bv biedt aanzienlijke voordelen

Belangrijk voordeel van de flex-bv is de afschaffing van het bedrag van € 18.000 als verplicht startkapitaal. Daardoor kunt u bij oprichting van een nieuwe bv zelf kiezen welk bedrag u wilt inbrengen als kapitaal. Daarnaast wijzigen de regels met betrekking tot de aandelen, de kapitaal- en crediteurenbescherming en de benoeming van bestuur en het toezicht op de bv. Welke regels wijzigingen en op welke manier is nog niet helemaal duidelijk. Laat u informeren door een notaris, deze is altijd op de hoogte van het geldende recht omtrent de Besloten Vennootschap.

Directe aanpassingen niet noodzakelijk

Overigens zijn in de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht geen regels opgenomen, die voor uw bestaande statuten gevolgen hebben. U hoeft uw statuten dus niet direct te wijzigen.

bron: http://www.rendement.nl/bv/nieuws/id7693-de-flex-bv-is-op-1-oktober-2012-een-feit.html­­