BTW-tarief voor podiumkunsten terug naar 6%

Datum : 24 mei 2012

Btw-tarief voor podiumkunsten terug naar 6%

Per 1 juli 2011 is het btw-tarief voor podiumkunsten verhoogd van het verlaagde tarief van 6% naar het algemene tarief van 19%. Deze verhoging wordt teruggedraaid. Het btw-tarief voor podiumkunsten gaat terug naar 6%.
Begrotingsakkoord
Om de overheidsfinanciën op orde te brengen hebben 5 Kamerfracties eind april 2012 een begrotingsakkoord gesloten. De verlaging van het btw-tarief voor podiumkunsten is een maatregel uit dit akkoord. Op dit moment zijn alleen de hoofdlijnen van de maatregelen uit het begrotingsakkoord bekend. Over de uitwerking van de maatregelen is (nog) niet meer informatie beschikbaar. Bovendien is inwerkingtreding van de maatregelen afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling en publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.
Voor wie?
Culturele instellingen (theaters, schouwburgen, concertorganisatoren)
Wanneer?
De verlaging gaat naar verwachting in per 1 juli 2012 of 1 januari 2013.

Bron: Rijksoverheid